The history of pocket squares // A Díszzsebkendő története

The ancient form of pocket squares can be traced back to ancient Egypt, when small. Cloths were painted with red powder for decorative purposes. However, it is quite a distant ancestor, as a painted piece of canvas does not necessarily perform the same function as today’s modern handkerchief. Others believe it can. Be traced. Back to t he ancient Greeks,  who wore scented chiefs to provide a pleasant fragrant; or it can also be linked to the Romans, who marked the beginning of. The Gladiator Games with a scarf, the event began when the Emperor dropped his handkerchief.

Some argue that the handkerchief appeared as an accessory in the 800s, when members of the Catholic Church pinned a white handkerchief to their arms, signifying their devotion to God and the Church. Another common theory says that Richard II was the first to. Wear a handkerchief on the throne as an accessory.

The widespread form of the pocket squares on the other hand, appeared throughout Europe in the 1400s as an adjunct to upper-class people. By this time they were already made of special materials,  such as silk and. Often embroidered, marking wealth and nobility. At the time they were still made in all sizes and shapes, and just like the ancient Greeks, the French used scented fabrics.

The best embroidery and lace of the 16th century were made in Italy, from where they were imported to France, these handkerchiefs were extremely valuable and often passed down. From generation to generation. The Tudor rulers also carried on this exclusive tradition,  as Queen Mary and Elizabeth also received handkerchiefs as gifts on New Year’s Eve, after which the distribution of royal handkerchiefs began.

In the 19th century, when the two-piece suit. Became the basis for gentlemen’s clothing, well-dressed men began to wear the pocket square no in their trouser pockets, but in the left chest pocket of the jacket so as not to come into contact with. Coins or other objects.

This remained fashionable especially in the early 20th century as various folding techniques emerged and the pocket square became a key accessory to a gentleman’s suit. Pocket squares were made of silk, cotton or linen, with patterns or without and prevalent among gentlemen throughout Europe and the United States. 

Since to turn of the millenium, pocket squares have been experiencing a renaissance and have become increasingly popular among celebrities and major fashion brands. The Galamb webshop also offers knitted pocket squares, which our master tailor offers with a good heart even as a gift.

//HUN

Az öltönyzsebkendők ősi formája egészen az ókori Egyiptomig visszavezethető, amikor kis vászonkendőket vörös porral festették dekorációs célra. Ez azonban eléggé távoli őse, hiszen egy festett vászondarab nem feltétlenül ugyanazt a funkciót tölti be, mint a mai modern díszzsebkendő. Mások úgy gondolják, hogy az ókori görögökhöz vezethető vissza, akik illatos kendőt hordtak magukkal, hogy biztosítsák a kellemes illatot; vagy a rómaiakhoz is köthető, akik egy kendővel jelezték a Gladiátor játékok kezdetét,  az esemény akkor kezdődött, amikor a Császár eldobta kendőjét.
Egyesek azt állítják, hogy a kendő, mint kiegészítő a 800-as években jelent meg, amikor a katolikus egyház tagjai fehér kendőt tűztek karjukra, mely az Isten és az egyház iránti odaadásukat jelölte. Egy másik elterjedt elmélet azt mondja, hogy II. Richárd angol király volt az első, aki trónon viselt díszkendőt, mint kiegészítőt. 
A zsebkendő elterjedt formája viszont az 1400-as években jelent meg Európa szerte a felső osztálybeliek kiegészítőjeként. Ekkor már különleges anyagokból készítették, például selyemből és gyakran hímzéssel díszítették, a gazdagságot és nemességet jelölve. Ebben az időben még mindenféle méretben és formában készültek, és pont mint az ókori görögök, a franciák illatosított kendőket használtak. 
A 16. század legjobb hímzéseit és csipkéit Olaszországban készítették, ahonnan Franciaországba improtálták őket, ezek a díszzsebkendők rendkívül értékesnek számítottak és gyakran nemzedékről nemzedékre szálltak. A Tudor uralkodók is továbbvitték ezt az exkluzív hagyományt, ugyanis Mária és Erzsébet királynő is díszzsebkendőt kapott ajándékba Újév alkalmával, ezek után kezdődött a királyi díszzsebkendők forgalmazása.
A 19. században, amikor a kétrészes öltöny az úriemberek öltözködésénék alapjává, a jól öltözött férfiak praktikusság miatt, nem a nadrágzsebükben kezdték hordani a öltöny kendőt, hanem a zakó bal mellzsebében, hogy ne érintkezzen érmékkel vagy más egyéb tárgyakkal. Ez a divat elterjedt különösen a 20. század elején, ahogy különböző hajtogatási technikák megjelentek és a zsebkendő egy kulcsfontosságú kiegészítőjévé vált egy úriember öltönyének. Selyemből, pamutból vagy vászonból egyaránt készültek zsebkendők, mintákkal vagy egyszínben és az úriemberek között elterjedt szerte Európában és az Egyesült Államokban.
A milleniumi forduló óta a zsebkendők reneszánszukat élik és egyre népszerűbbekké váltak a hírességek és nagy divatmárkák között egyaránt. A Galamb webshop kínálatában is megtalálhatóak kötött zsebkendők, amiket mesterszabónk jó szívvel ajánl akár ajándékként is.