The Neapolitan Tailoring // A nápolyi szabóság

 

Italy is considered to be the melting pot of culture and history. When Italy comes to mind, one thinks of the Colosseum, the Gondolas but we tend to forget about Naples. Not its architecture or alleyways but the artisanal handwork of tailoring makes Naples truly popular. The authenticity can only be achieved by the Neapolitans who’ve been trained from their childhood to the mastery of exquisite tailoring.

The roots of Neapolitan tailoring stretch  back to 700 years, to the 14th century tailoring associations, the Confraternita dell’arte Dei Giubbonai e Cositori (Brotherhood of Jacket Makers and Tailors). Its members created the first ready-to-wear garments in Naples that were transported to royal, noble and wealthy gentlemen across the continent. The Neapolitan jacket gained its popularity in the 1900s when Vincenzo Attolini inspired Angelo Blasi (who was famous for his British tailoring) and Domenico Caraceni whose soft jackets were already popular. Combining craftsmanship with their creativity, the Neapolitan jacket was born, which was unpadded and foldable up to 8 times.

The signature characteristics of a Neapolitan jacket remain much as they were in Attolini’s day. These include: an extended dart on the jacket front, running to the bottom seam of the skirt; a generous lapel; minimal lining - or no lining at all, merely piping on inner seams; a boat-shaped barchetta chest pocket; tre buttoni due (three-roll-two) button stance; patch pockets curved at the bottom; and a double handmade backstitch on the lapels and pockets (though these last two may be absent in more formal garments).

However, it is across the shoulders one can immediately recognize a Neapolitan jacket. The heavily padded, rigid British suits can hide a multitude of physical imperfections, in the other hand the soft every-so-lightly or entirely unstructured shoulders of a Neapolitan suit leave zero possibility for error. It takes a true master to create a shoulder that is soft, rounded, unpadded, but still remains flattering to the wearer.

The reason for fondness of Neapolitan tailoring is not only the polished tailoring work but also the family spirit and representing naturally elegant appearance which makes Neapolitan tailoring so significant. 

 

//HU

Olaszország a kultúra és történelem olvasztótégelye. Ha Olaszországra gondolunk eszünkbe jut a Colosseum, a velencei gondolák, de hajlamosak vagyunk megfeledkezni Nápolyról. Nem az építészete, hangulatos sikátorai hanem kézműves szabóságai teszik igazán népszerűvé. Ennek hitelességét és igényességét biztosítja, hogy a nápolyiak már gyerekkoruktól kezdve tanulják a tökéletes szabás mikéntjét. 

A nápolyi szabóság gyökerei közel 700 évre nyúlnak vissza, egészen a 14. századi szabászegyesület, a Confraternita dell’arte Dei Giubbonai e Cositori (“Zakókészítők és Szabók Testvérisége”) megalapításáig. Tagjai alkották meg az első ready-to-wear ruhákat Nápolyban, melyeket királyi, nemesi és jómódú úriemberekhez jutattak el szerte a kontinensen. A nápolyi zakó az 1900-as években vált igazán népszerűvé, amikor Vincenzo Attolini megihlette Angelo Blasi-t, aki híres volt brit szabászatáról és Domenico Caraceni-t, akinek puha zakói örvendtek népszerűségnek. Ötvözve a kézművességet kreativitásukkal megszületett a nápolyi zakó, mely párnázatlan és akár 8-szor is félbehajtható volt.

A mai nápolyi zakó karaktere máig őrzi a hasonlóságot az Attolini korabeli zakóéval. Ilyen jellemzők például: a zakó elején található hosszanti szűkítés, amely a zakó alsó varratáig fut; nagyméretű hajtóka, minimális bélés - vagy bélés nélkül csupán a belső varratok eldolgozása; egy csónak alakú szivarzseb; tre buttoni su due gombállás (egysoros,úgynevezett eltolt három gombos); alul ívelt foltzsebek; a hajtókákon és a zsebeken kézzel készített dupla dísztűzés található (bár az utóbbi kettő a formálisabb, alkalmi ruhákról hiányozhat).

Azonban a vállakon lehet azonnal felismerni egy nápolyi stílusú szabást. A brit erősen párnázott, merev öltöny elrejti viselője pontos alakját, ezzel ellentétben egy nápolyi öltöny puha, enyhén vagy teljesen strukturálatlan vállai nem hagynak hibázási lehetőséget. Igazi mesteri munkára van szükség, ahhoz hogy megalkosson egy puha, lekerekített, párnázatlan vállat, amely mégis hízelgő viselője számára.

A nápolyi szabászat iránti szeretet nemcsak annak aprólékos, igényes szabásmunkából fakad, hanem a családias légkör, a természetes elegáns megjelenés képviselete szintén hozzájárult a nápolyi szabóságok kiemelkedő szerepéhez.