Wearing a tie // A nyakkendőviselés

A necktie defines the personality of its wearer. Whether it signifies he is a sports fan, father, or traditionalist, a tie can instantly reveal details of a man’s personality. It is said that a necktie makes a gentleman professional and sophisticated.

Nobility

Neckties have always symbolized nobility, honor and order. Originating in 17th century Europe, the Croatian mercenaries serving in France were the first to wear knotted neckerchiefs to signal their position and alliances. King Louis XIV of France began to wear ties as a status style item. 

Confidence

In the same way that glasses make you look smart, ties make you look influential. Ties signal capability, if you wear a tie with absolute confidence, those around you will assume you possess certain qualities and abilities. 

Sacrality

Since there is an element of dignity and honor in the tie, an inevitable seriousness flows from it. There is also a sense of duty that is reflected, the tie is viewed today as something uncomfortable, an unspoken statement is made when a man wears a tie: his appearance states that there are things more important in life than comfort. 

Colour

Red is considered as a conservative color and is often associated with the authority and determination. Similarly, brown ties are regarded as stable and masculine. Pink ties, on the other hand, appear more gentle and friendly. Formality and powerfulness are suggested from a black tie.

Pattern

It is not only the color but also the fabric pattern that renders a message about your personality. Striped ties are often considered as classic and conservative whilst polka dots are more friendly and light-hearted. Choose solid ties to bring versatility and boldness to your looks.

// HUN

A nyakkendő meghatározza viselője személyiségét. Megmutatja, hogy sportkedvelő, édesapa, vagy hagyományok tisztelője; egy nyakkendő pillanatok alatt felfedi egy személyiség részleteit. Kifinomulttá és professzionálissá teszi egy úriember megjelenését.

Nemesség

A nyakkendők mindig is nemességet, tiszteletet és rendet szimbolizáltak. Egészen a 17. századi Európáig vezethető vissza, amikor horvát zsoldosok francia szolgálatuk alatt elsőként csomózott nyakkendőt viseltek, státuszuk és szövetségeseik jelölésére. XIV. Lajos francia király, már státuszszimbólumként kezdte viselni.

Magabiztosság

Ahogy egy szemüveg okos benyomást keltet viselőjéről, egy nyakkendő befolyásos kisugárzást nyújt. Azt sugallja képes az ember, akár olyan dolgokra is, amikre egyébként nem; ha magabiztosan viseljük nyakkendőnket, körülöttünk levő emberek feltételezni fognak rólunk bizonyos képességeket, kvalitásokat.

Szakralitás

Mivel van egy méltóságteljes és becsületes megjelenése egy nyakkendős úriembernek, elkerülhetetlenül egyfajta komolyság társul hozzá. Tükröződik egyfajta kötelességtudat, mivel manapság a nyakkendőt egy kényelmetlen viseletnek tartják, valójában egy kimondatlan kijelentés hangzik el viselésekor: vannak dolgok, melyek fontosabban a kényelemnél.

Szín

A vörös konzervatív színnek számít és gyakran társul tekintéllyel és elszántsággal. Hasonlóképpen, a barna stabilitást és férfiasságot sugall. A rózsaszín nyakkendők viszont a szelídebb és barátságosabb kisugárzást erősítik. A formalitást és a hatékonyságot a fekete szín tükrözi leginkább.

Mintázat

Nemcsak a szín, hanem a szövetminta is üzenetet közvetít a személyiségről. A csíkos nyakkendőket gyakran klasszikusnak és konzervatívnak tartják, míg a pöttyös barátságosabb és könnyedebb. Ahhoz, hogy sokoldalúságot és merészséget nyújtson megjelenésünk, érdemes szoros kötésű nyakkendőt választanunk.